Ang Badoo ay ang pinakamalaki at pinakamabilis na sumisibol na sosyal na network para sa pagtatagpo ng mga bagong tao, na pinatunayan ng milyong-milyon na sumali na at sa mga libo-libong pumipirma araw-araw.

Ang Badoo ay nagpapatuloy rin sa pagsulong ng mga bagong katangian at masayang mga laro upang pananatiliin ang ating lumalagong komunidad na kasali, matapat, at nagkukwento sa kanilang mga kaibigan tungkol sa atin.

273,292,079 na ang bilang ng mga babae at mga lalaki ang sumali na sa amin!

Aming misyon - makapagbigay para sa buong mundo ng pinakmadali, pinakamabilis, at pinakamasayang paraan sa mga tao na makipagtagpo sa isa't-isa, sa lokal at pandaigdig.

Makasaysayang Esperyensiya

Badoo was launched in 2006, by a small international group of young, forward thinking programmers and tech entrepreneurs. Their vision was to use the most advanced technologies available to create an elegantly modern, fast and easy way for people to meet new people in their area - and have fun doing it. The scope would be global, but adapted to local needs. It worked.

Badoo now has the majority of its operations in London. Badoo is currently available in 46 languages via Badoo.com and various social/mobile platforms as an iPhone, Android, Windows Phone, Facebook & Desktop application.

A number of employees played a key part in the launch and ultimate success of Badoo and have now gone on to work for large companies, start their own businesses, or help grow other successful internet businesses. We appreciate the help of these early employees. It is hard to name everyone (since many are still with Badoo), but some of the individuals who helped out in the early stages were:

Michael Geer (Project Manager), Neil Bryant (Managing Director), Gloria Diez (Global Marketing Manager), Juan Canas (Spanish Country Manager), Lucy George (PR Director), Vitaly Batmanov (Software Developer), Timur Gumirov (Software Developer), Alan Vanstone (Product Manager), Jean-Baptiste Raynaud (Marketing Associate), Vanessa Smith (Project Manager).

Kontak na pahina para sa mga taga Medya

Makipag-ugnay sa amin kapag mayroon kayong mga katanungan, mga komento, o feedback. Ito ay para lamang sa mga awtorisadong miyembro ng medya. Para sa lahat ng ibang mga katanungan, pakiusap bumisita sa aming Sentro ng Tulong

Badoo Ngayon

  • 273,292,079 na mga miyembro
  • sa 190 mga bansa
  • nagsasalita ng 46 mga wika

Sumunod sa amin