Ang Badoo ay ang pinakamalaki at pinakamabilis na sumisibol na sosyal na network para sa pagtatagpo ng mga bagong tao, na pinatunayan ng milyong-milyon na sumali na at sa mga libo-libong pumipirma araw-araw.

Ang Badoo ay nagpapatuloy rin sa pagsulong ng mga bagong katangian at masayang mga laro upang pananatiliin ang ating lumalagong komunidad na kasali, matapat, at nagkukwento sa kanilang mga kaibigan tungkol sa atin.

231,306,165 na ang bilang ng mga babae at mga lalaki ang sumali na sa amin!

Aming misyon - makapagbigay para sa buong mundo ng pinakmadali, pinakamabilis, at pinakamasayang paraan sa mga tao na makipagtagpo sa isa't-isa, sa lokal at pandaigdig.

Affiliate Solutions

Alamin kung paano ito kadali at makapagkitaan ang pagiging isang Partner ng Badoo.

Ang inyong site ay magkakaroon ng kanyang sariling self-branded na sosyal na network na may daanan tungo sa napakalaking database ng Badoo kasama na ang lahat ng mga katangian, kasiyahan, at ekspertong suporta ng pandaigdigang pinakamalaking sosyal na network para sa pakipagtagpo ng mga bagong tao.

Mga Oportunidad ng Empleyo

Ang Badoo ay laging nag-aabang ng pandaigdigang uri na talento para maging bahagi ng aming buod na pangkat.

Heto ang ilan lamang na mga nakatutuwang mga posisyon na makukuha: Siyasatin ang lahat na mga posisyon.