Ang Badoo ay ang pinakamalaki at pinakamabilis na sumisibol na sosyal na network para sa pagtatagpo ng mga bagong tao, na pinatunayan ng milyong-milyon na sumali na at sa mga libo-libong pumipirma araw-araw.

Ang Badoo ay nagpapatuloy rin sa pagsulong ng mga bagong katangian at masayang mga laro upang pananatiliin ang ating lumalagong komunidad na kasali, matapat, at nagkukwento sa kanilang mga kaibigan tungkol sa atin.

325,645,897 na ang bilang ng mga babae at mga lalaki ang sumali na sa amin!

Aming misyon - makapagbigay para sa buong mundo ng pinakmadali, pinakamabilis, at pinakamasayang paraan sa mga tao na makipagtagpo sa isa't-isa, sa lokal at pandaigdig.

Makasaysayang Esperyensiya

Ang Badoo ay naibunsod sa taong 2006, ng isang maliit napandaigdigang batang grupo ng programmers na nag-iisip ng hinaharap at mga teknikong entrepreneurs. Ang kanilang pananaw ay upang gamitin ang pinakamahusay na mga teknolohiyang magagamit upang gumawa ng isang eleganteng moderno, mabilis at madaling paraan para sa mga tao na makipagtagpo ng mga bagong tao sa kanilang lugar - at maging masayang ginagawa ito. Ang sakop ay maging buong mundo, subalit umaangkop sa mga lokal na pangangailangan. Ito ay naging matagumpay.

Ang Badoo ngayon ay nilagay ang halos lahat ng kanyang operasyon sa London. Ang Badoo ay kasalukuyang magagamit sa 46 mga wika sa pamamagitan ng Badoo.com at iba't-ibang sosyal/mobile na mga plataporma gaya ng Android, Windows Phone, Facebook at Desktop application

May ilang bilang ng mga empleyado ang gumanap bilang bahagi ng susi sa pagbunsod at pinakatagumpay ng Badoo at ngayon ay umalis upang magtrabaho para sa mga malalaking kompanya, nag-umpisa ng kanilang sariling negosyo, o tumulong sa pagpapalaganap ng ibang matagumpay na mga negosyo sa internet. Pinapahalagahan namin ang mga tulong nitong mga naunang empleyado. Mahirap pangalanan ang lahat (dahil karamihan sa kanila ay nanatili pa rin sa Badoo), subalit ilang mga tao na tumulong sa maagang mga yugto ay sila:

Michael Geer (Project Manager), Neil Bryant (Managing Director), Gloria Diez (Global Marketing Manager), Juan Canas (Spanish Country Manager), Lucy George (PR Director), Vitaly Batmanov (Software Developer), Timur Gumirov (Software Developer), Alan Vanstone (Product Manager), Jean-Baptiste Raynaud (Marketing Associate), Vanessa Smith (Project Manager).

Kontak na pahina para sa mga taga Medya

Makipag-ugnay sa amin kapag mayroon kayong mga katanungan, mga komento, o feedback. Ito ay para lamang sa mga awtorisadong miyembro ng medya. Para sa lahat ng ibang mga katanungan, pakiusap bumisita sa aming Sentro ng Tulong

Badoo Ngayon

  • 325,645,897 na mga miyembro
  • sa 190 mga bansa
  • nagsasalita ng 46 mga wika

Sumunod sa amin